recepce@hotel-abacie.cz
Tel.: +420 571 613 830

Cyklostezka Bečva

Od pramenů řek Rožnovské a Vsetínské Bečvy se můžete bezpečně vydat na kole až po její soutok s řekou Moravou. Cyklostezka Bečva, která je součástí takzvané první „cyklodálnice“ C1, má téměř 141 kilometrů. Na její trase máte možnost obdivovat krásy okolní krajiny, projedete zajímavá města a vesnice, potkáte kulturní i historické památky.
Připojení na cyklostezku cca 200 m od hotelu.
Možnost zapůjčení kol přímo v hotelu.
 
CENÍK PŮJČOVNY KOL
Horské kolo Pell's 300,- Kč na den
Více informací o cyklostezce na www.cyklostezkabecva.com
 
Zašová
Poutní kostel Zašovské Panny Marie Zašová je od nepaměti známým poutním místem Valachů, kteří sem přicházeli se svými prosbami k milostnému obrazu Madony s Děťátkem, umístěném na hlavním oltáři kostela. Barokní kostel byl vystavěn v letech 1714-25 majitelem panství rožnovsko-meziříčského Karlem Jindřichem ze Žerotína a je objektem chráněným Státní památkovou péčí, spolu se sochami a znakem rodu Žerotínů umístěných v průčelí kostela. 
 
Zubří
Dům "Na Petrohradě" pochází z poloviny 19. století a žila v něm rodina Rozárky Otáhalové, neteře českého historika a politika Františka Palackého. Spolu s Otáhalovými zde bydlel i mladší bratr Fr. Palackého Ondřej. Později sloužil dům jako obydlí kantorů, kteří učili v Zubří, mimo jiné i Marie Schobrové. Ta zde v roce 1920 zřídila soukromou školu zuberského vyšívání. Každoročně jsou zde pořádány výstavy výtvarných prací žáků Základní školy, výstavy sušených květin, obrazů, fotografií, řemeslných prací. Výstavy mají regionální zaměření - propagují práci umělců i prostých lidí, kteří jsou se Zubřím a Valašskem nějakým způsobem spjati. 
 
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm je jakýmsi Valašskem v malém, alespoň pokud jde o historii jeho osídlování. Byl založen už v čase první zemědělské kolonizace ve 13. století. Od 16. století vznikaly kolem města pod horami i v horách paseky, ze kterých se potom v údolích při dvou horských potocích zformovaly dvě samostatné osady, Dolní a Horní Paseky. A konečně na horách nad Rožnovem, na Bačovém vrchu, na Černé hoře a na Radhošti, se rozkládaly salaše, pastevecká hospodářství Valachů. 
 
Dolní, Prostřední a Horní Bečva
Při průjezdu Bečvami Vás asi nejvíce okouzlí zdejší příroda. Pravá Valašská architektura zde na Vás dýchne z různých zákoutí překrásné přírody. Kdo má rád houby a rád je taky sbírá, určitě se na chviličku zastaví v některém zdejším lesíku, které bývají na houby velmi bohaté. Konečná cykloztezky je na Horní Bečvě, odtud se však můžete vydat jak na Pustevny, tak na Bumbálku. 
 
Radhošť, Pustevny
Radhošť je hora v Moravskoslezských Beskydech severovýchodně od Rožnova pod Radhoštěm. S výškou 1129 m n. m. jde o sedmou nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Podle pověstí měl na Radhošti od pradávna sídlo slovanský bůh Radegast - Bůh slunce, války a vítězství. Jeho podobu ztvárňuje socha umístěná mezi Pustevnami a Radhoštěm. 
 
Teplice nad Bečvou
Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v údolí řeky Bečvy v lázních Teplice nad Bečvou. Zvláštností tohoto jeskynního systému je, že vznikl jak působením atmosférických vod a také teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Jeskyně jsou nejteplejší v celé České republice s celoroční teplotou 14°C. Byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost byly zpřístupněny od roku 1926. Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší propast České republiky Hranická propast. Její suchá část má hloubku 69,5 metru a celková známá hloubka je zatím 289,5 metru, dna dosud nebylo dosaženo.
 
Karolinka
V letech 1861 – 1862 založil Salomon Reich vedle obce Nový Hrozenkov sklárnu, kterou po své nevlastní matce pojmenoval Karolínina huť. Sklárna částečně funguje dodnes. Místní část Karolínina Huť se dne 20. září 1949 oddělila od mateřské obce Nový Hrozenkov a v roce 1951 byl název obce změněn na dnešní Karolinka. V Karolince je mimo jiné k vidění také vodní nádrž Stanovnica nebo údolí Raťkov (shluk roubených staveb z konce 18. a 19. století. 
 
Velké Karlovice
Velké Karlovice leží v podhůří Javorníků a Beskyd. Obec byla založena v roze 1714 Karlem Jindřichem ze Žerotína. Z doby 18. století se zachovalo několik stavebně kulturních památek jako Karlovský kostel nebo kupecký dům sloužící jako Karlovské muzeum, které návštěvníkům přibližuje obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. Velké Karlovice se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, přitažlivé svými přírodními krásami. V údolí Leskové na svahu hřebene Lemešná je uchován relikt pralesa Razula s původním jedlobukovým porostem a řadou chráněných rostlinných druhů.

 


HOTEL ABÁCIE & WELLNESS & FITNESS

U Abácie 491
751 01 Valašské Meziříčí
Tel.: recepce hotel, wellness +420 571 613 830
Fax: +420 571 613 840
Tel.: recepce fitness, wellness +420 571 665 950
E-mail: recepce@hotel-abacie.cz; recepce@fitness-abacie.cz
www.hotel-abacie.cz; www.fitness-abacie.cz

Naši partneři